Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Opis projektu

opis projektu-foto

Projekt pn. "Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest firma Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak. Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź - partnerem projektu. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 02.09.2013 r. - 30.06.2015 r.

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego