Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

W ramach projektu pn. "Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów" realizowane są następujące zadania:
1.    Carving i cukiernictwo dla uczniów zdolnych
2.    Zajęcia przygotowujące uczniów do odbycia praktyk u pracodawców z zakresu kelnerstwa i nowoczesnych technik gastronomicznych
3.    Współpraca z pracodawcami – organizacja praktyk zawodowych dla uczniów
4.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe (SzOK)
5.    Zajęcia z jęz. obcych (angielski, francuski) z wykorzystaniem technik ICT
6.    Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem technik ICT
7.    Zarządzanie projektem.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego