Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Rekrutacja - wrzesień/październik 2013

Rozpoczęto procesu rekrutacji do I edycji zajęć realizowanych w ramach Zadania 5 i Zadania 6.


W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji udział w projekcie rozpoczęło 58 uczniów (23K/35M), w tym:
1. W zajęciach z języków obcych w ramach Zadania 5:
- j. angielski: 14 uczniów (3K/11M)
- j. francuski: 10 uczniów (3K/7M)
2. W zajęciach z matematyki w ramach Zadania 6:
- zajęcia przygotowujące do matury z matematyki: 40 uczniów (19K/21M).
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa dostępne są u Koordynatora ds. wdrożenia projektu w ZSG, w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego