Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Carving i cukiernictwo dla uczniów zdolnych"

Zakres zadania obejmuje:
1.    Opracowanie i wdrożenie modeli kształcenia z zakresu cukiernictwa oraz  carvingu
2.    Zajęcia warsztatowe z carvingu
3.    Zajęcia warsztatowe z cukiernictwa.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie cukiernictwa i carvingu, zwiększenie jakości oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz wprowadzenie do oferty szkoły nowych modułów z cukiernictwa i carvingu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego