Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Carving II edycja

W III 2014r. rozpoczęto realizację II edycji zajęć z Carvingu.

W zajęciach uczestniczy łącznie 10 uczniów (2gr.5osobowe).
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. o:
- odmianach i historii Carvingu na świecie,
- przygotowaniu warzyw  i owoców do rzeźby,
- narzędziach do carvingu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego