Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Zajęcia przygotowujące uczniów do odbycia praktyk u pracodawców z zakresu kelnerstwa i nowoczesnych technik gastronomicznych (NTG)"

Zakres zadania obejmuje:
1.    Opracowanie i wdrożenie modeli kształcenia z zakresu kelnerstwa oraz nowoczesnych technik gastronomicznych
2.    Zajęcia warsztatowe z kelnerstwa
3.    Zajęcia warsztatowe z nowoczesnych technik gastronomicznych.
Celem zajęć jest nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w ZSG.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego