Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Nowoczesne Techniki Gastronomiczne III edycja

Rozpoczęto realizację III edycji zajęć.

Zajęcia realizowane są 2 grupach 10 osobowych. Podczas zajęć uczniowie pracowali m.in.: nad:
- zastosowanie Vacum w produkcji gastronomicznej,
- wykorzystaniem tekstur: agar, gellan, fizzy.
Zakończono realizację zajęć.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego