Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Nowoczesne Techniki Gastronomiczne IV edycja

Rozpoczęto realizację IV edycji zajęć.

Zajęcia realizowane są w 2 grupach, liczących łącznie 20 os. (12K/8M).
W ramach zajęć zrealizowano m.in. tematy dotyczące:
- wykorzystania pieca konwekcyjno-parowego,
- zastosowania Vacum w produkcji gastronomicznej,
- zastosowania i wykorzystania Paco-Jet.
Zajęcia zostały zakończone.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego