Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Współpraca z pracodawcami - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów”

Zakres zadania obejmuje:
1.    Opracowanie programów praktyk
2.    Tygodniowe praktyki zawodowe z carvingu i cukiernictwa w przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej
3.    Dwutygodniowe praktyki zawodowe z zakresu kelnerstwa i nowoczesnych technik gastronomicznych w przedsiębiorstwach z branży hotelarsko- gastronomicznej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego