Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych

W okresie I - III 2015r. praktyki zawodowe realizowane były przez 66 uczniów (45K/21M).

Czytaj więcej...

Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych

W okresie X - XI 2014r. 7 uczniów kontynuowało praktyki zawodowe z Nowoczesnych Technik Gastronomicznych.

Czytaj więcej...

Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych

W okresie IV - VI 2014r.  91 uczniów (43K/48M) rozpoczęło realizację praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...

Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych

29 uczniów (10K/19M) kontynuowało realizację praktyk zawodowych z zakresu Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie realizacji praktyk zawodowych

W III 2014r. 7ucz. (6K/1M) rozpoczęło udział w praktykach zawodowych.

Czytaj więcej...
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego