Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Rozpoczęcie realizacji praktyk zawodowych

W III 2014r. 7ucz. (6K/1M) rozpoczęło udział w praktykach zawodowych.

Uczniowie realizują praktyki zawodowe z zakresu Cukiernictwa (3ucz.) oraz Kelnerstwa (4ucz.). Praktyki realizowane są w Hotelu Grand w Łodzi.
Dzięki realizacji praktyk zawodowych uczniowie mają szanse wykorzystać zdobytą podczas zajęć wiedzę, w praktyce.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego