Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Kontynuacja realizacji praktyk zawodowych

W okresie I - III 2015r. praktyki zawodowe realizowane były przez 66 uczniów (45K/21M).

W ww. okresie praktyki zawodowe kontynuowało 38 uczniów (25K/13M) z zakresu: NTG, Carvingu, Kelnerstwa i NTG.
28 uczniów (20K/8M) rozpoczęło realizację praktyk zawodowych.
Praktyki realizowane są m.in.:  w Restauracji Nowa Łódź, Double Tree by Hilton, Kolumna Park, Hotel Tobaco, HolidayInn.
Podczas praktyk uczniowie wykorzystują zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną w praktyce.
24 uczniów (34K/11M) zakończyło realizację praktyk.

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego