Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Doradztwo edukacyjno-zawodowe (SzOK)”

Zakres zadania obejmuje:
1.    Badanie ankietowe nt. oczekiwań pracodawców
2.    Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Celem wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego jest uświadomienie potrzeby i znaczenia planowania własnej kariery zawodowej, podniesienie efektywności poruszania się na rynku pracy oraz podniesienie jakości usług realizowanych w ramach SzOK.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego