Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Rozpoczęcie zajęć z doradztwa zawodowego

W I 2014r. rozpoczęto realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dotychczas wsparciem zostało objętych 56 osób (36K/20M).
Uczniowie podczas 3godzinnego indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym pracują m.in. nad:
- badaniem profilu zainteresowań zawodowych,
- analizą swoich mocnych i słabych stron,
- omówieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego