Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Kontynuacja zajęć z doradztwa zawodowego

W okresie IV - VI 2014r. wsparciem w ramach Indywidualnego Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego objęto 48 uczniów (31K/17M).

Uczniowie podczas 3godzinnego indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym pracują m.in. nad:
- badaniem profilu zainteresowań zawodowych,
- analizą swoich mocnych i słabych stron,
- omówieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego