Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Kontynuacja zajęć z doradztwa zawodowego

W okresie X - XII 2014r. wsparciem w ramach Indywidualnego Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego objęto 17 uczniów (7K/10M).

Uczniowie podczas 3 godzinnego spotkania z doradcą zawodowym pracują m.in. nad:
- badaniem typu osobowości zawodowej,
- badaniem Profilu Zainteresowań Zawodowych,
- omówieniem sytuacji na rynk pracy,
- sporządzaniem życiorysu zawodowego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego