Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Zajęcia z jęz. obcych (angielski, francuski) z wykorzystaniem technik ICT”

Zakres zadania obejmuje:
1.    Konwersacje z języka angielskiego
2.    Konwersacje z języka francuskiego.
Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy i umiejętności komunikowania się w jęz. angielskim i francuskim oraz podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zastosowanie ICT.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego