Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Konwersacje z języka angielskiego

Zajęcia prowadzone są w 2 grupach, liczących łącznie 14 osób (3K/11M).

 

Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in.: ćwiczenie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach oraz rozszerzenie zakresu słownictwa.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego