Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Konwersacje z języka angielskiego

Kontynuowane są zajęcia z języka angielskiego.

2 grupy liczące łącznie 14ucz. zakończyły udział w zajęciach.
Zajęcia kontynuowane są w nowych 3grupach liczących łącznie 18os. (7K/11M).
Tematyka realizowanych zajęć obejmuje:
- słownictwo z działów: człowiek, dom, szkoła, praca,
- zagadnienia gramatyczne.
DSC 0883

DSC 0886

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego