Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Konwersacje z języka angielskiego

Zakończono realizację I edycji zajęć z języka angielskiego.

W okresie IV - VI 2014r. w zajęciach uczestniczyło łącznie 18 uczniów (7K/11M).
Na zajęciach omawiano m.in.:
- słownictwo związane z obowiązkami ucznia, zdrowym stylem życia, przyzwyczajeniami żywieniowymi,
- porównanie czasu teraźniejszego i przeszłego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego