Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

II Edycja zajęć z języka angielskiego

W okresie I - III 2015r. kontynuowano zajęcia z języka angielskiego.

2 grupy zakończyły udział w zajęciach, osiagając zaplanowane rezultaty.
Rozpoczęto realizację zajęć w 3 grupach, liczących łącznie 24 uczniów (10K/14M).
Tematyka zajęc dotyczyła m.in.:
- czasów teraźniejszych Present Simple, Present Continous,
- opisu osoby,
- wyglądu zewnętrznego,
- cech charakteru.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego