Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Konwersacje z języka francuskiego

Kontynuowane są zajęć z języka francuskiego.

Zakończono realizację zajęć z 2 grupach liczących łącznie 10os.
W II 2014r. rozpoczęto realizację zajęć w 3grupach liczących łącznie 21os.
Tematyka realizowanych zajęć obejmuje:
- słownictwo z działów: schorzenia, leczenie, świat przyrody.
Podczas zajęć uczniowie pracują także z programem komputerowym.
PIC 0673

PIC 0675

PIC 0680

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego