Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Konwersacje z języka francuskiego

Zakończono realizację I edycji zajęć z języka francuskiego.

W okresie IV - VI 2014r. łącznie w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów (9K/11M).
Podczas zajęć pracowano m.in. nad:
- stopniowaniem przymiotników,
- rodzajem żeńskim przymiotników,
- prezentacją osób w 3 osobie liczby pojedyńczej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego