Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

II Edycja zajęć z języka francuskiego

Rozpoczęto realizację II edycji zajęć.

Zajęcia prowadzone są w 2 grupach, liczących łącznie 12 osób (5K/7M). W IX 2014r. zrealizowano m.in. tematy:

- człowiek - dane personalne, wygląd, charakter, uczucie, emocje,

- dom - opis, wyposażenie, wynajmowanie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego