Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

II edycja zajęć z języka francuskiego

W okresie I - III 2015r. kontynuowano zajęcia z języka francuskiego.

2 grupy zakończyły udział w zajęciach.
Rozpoczęto realziację zajęć w 3 grupach, liczących łącznie 19 osób (7K/12M).
Tematyka zajęć dotyczyła m.in.:
- czasownika "etre",
- pytań o tożsamość.
Zajęcia są w trakcie realizacji.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego