Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

"Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem technik ICT”

"Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem technik ICT”
Zakres zadania obejmuje:
1.    Zajęcia z matematyki przygotowujące do matury
2.    Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji matematycznych, poprawa wyników nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego