Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

Zrealizowano całość godzin przeznaczonych na realizację I edycji zajęć.

Uczniowie zakończyli udział w zajęciach.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego