Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

II Edycja zajęć przygotowujących do matury

Rozpoczęto realizację zajęć II edycji zajęć przygotowujących do matury z matematyki.

Zajęcia realizowane są w 4 grupach, łącznie w zajęciach uczestniczy 40 osób (12K/28M). Tematyka zajęć dotyczyła m.in.:

- równań i nierówności liniowych,

- działań w zbiorze liczb rzeczywistych,

- pojęcia wartości bezwzględnej.

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego