Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Rozpoczęto realizację zajęć.

Zajęcia realizowane są w 4 grupach liczących łącznie 40os. (22K/18M).
Tematyka zajęc obejmuje m.in.:
- działania w zbiorze liczb wymiernych,
- rozwiązywanie równań i nierówności liniowych,
- rozwiązywanie układów równań,
- działania na wielomianach.
Podczas realizacji zajęć wykorzystuje się program komputerowy oraz zasoby Internetu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego