Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Kontynuacja zajęć wyrównawczych

Kontynuowano zajęcia wyrównawcze.

W okresie IV - VI 2014r. tematyka zajęć dot. m.in.:
- własności trójkątów, czworokątów, obliczania pól wielokątów,
- obliczania pola powierzchni i obwodu koła, kąta w kole,
- pojęcia i własności funkcji,
- działania na wektorach.
Uczniowie zakończyli udział w zajęciach.
PIC 0673

PIC 0663

PIC 0695

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego