Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

II Edycja zajęć wyrównawczych

Rozpoczęto realiację II edycji zajęć wyrównawczych.

Zajęcia realziowane są w 4 grupach, w których łącznie uczestniczą 42 osoby (23K/19M).
Tematyka zajęć dotyczyła m.in.:
- zapisywania i przekształcania wyrażeń algebraicznych,
- równań liniowych,
- układów równań liniowych.
Zajęcia są w trakcie realizacji.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego