Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu pt. "Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów"  stanowią  uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, uczący się na terenie miasta Łódź (województwo łódzkie).

W ramach realizowanego projektu wsparciem zostanie objętych 300 uczniów, w tym ok. 45% dziewcząt.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego