Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów

Zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka

Zapytanie Ofertowe na prowadzenie warsztatów z Carvingu i Cukierncitwa

Zapytanie Ofertowe na prowadzenie warsztatów z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych

Zapytanie Ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego

Unieważnienie postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego

Zapytanie Ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego - ponowne

Modyfikacja Zapytania Ofertowego - pracownia konsumencka, o oświadczenie wykonawcy w Formularzu ofertowo- cenowym oraz o Załącznik nr 2

Modyfikacja Zapytania Ofertowego - pracownia konsumencka

Zapytanie Ofertowe - pracownia warsztatowa

Ogłoszenie o wynikach postępowania na prowadzenie warsztatów z Carvingu i Cukiernictwa

Ogłoszenie o wynikach postępowania na prowadzenie warsztatów z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych

Modyfikacja ponownego Zapytania Ofertowego na zakup sprzętu gastronomicznego

Zapytanie Ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Unieważnienie postępowania - pracownia konsumencka

Ogłoszenie o wynikach postępowania - pracownia warsztatowa

Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę artykułów spożywczych

Sprostowanie wyników postępowania na prowadzenie zajęć z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego

Aktualizacja wyników postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego

Ponowne i zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka

Ponowna aktualizacja wyników postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego

Ponowne i zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka - aktualizacja

Ogłoszenie o wynikach postępowania - pracownia konsumencka

Zapytanie Ofertowe na zakup okapu do pieca

Modyfikacja Zapytania Ofertowego na zakup okapu do pieca, o termin składania ofert.

Modyfikacja Zapytania Ofertowego na zakup okapu do pieca

Ogłoszenie o wynikach postępowania - okap do pieca

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego